Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαλαξειδίου

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαλαξειδίου

Κωνσταντίνου Σαθά 4, τηλ. 2265041370

από Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30 – 15.30