Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας

Δημοτικό Κατάστημα Ιτέας (1ος όροφος), τηλ. 2265351117

από Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00 – 14.00