Ο Καιρός στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου

Ο Καιρός στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου

Γαλαξείδι 

Άγιοι Πάντες 

Νέοι Άγιοι Πάντες 

Παραλία Αγίων Πάντων 

Άγιος Βασίλειος 

Άγιος Γεώργιος
(νησίδα)

Αψηφιά 
(νησίδα)

Βουνιχώρα

Πεντεόρια 

Κορινθιακός Κόλπος

Ο Καιρός σε 150 μέρη της Φωκίδας