Ωράριο λειτουργίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου

Ωράριο λειτουργίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου

Μουσείου και Στ. Νιάρχου, τηλ. 2265041795

www.galaxidimuseum.gr

Κυριακή: 10.00 – 14.00
Δευτέρα: κλειστό
Τρίτη: 10.00 – 14.00
Τετάρτη: 10.00 – 14.00
Πέμπτη: 10.00 – 14.00
Παρασκευή: 10.00 – 14.00
Σάββατο: 10.00 – 14.00

<><><><><><><><><><><><>

Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικής Συλλογής Γαλαξειδίου

Μουσείου και Στ. Νιάρχου, τηλ. 2265041558

Δεν λειτουργεί