Ωράριο λειτουργίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου

Ωράριο λειτουργίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου

www.galaxidimuseum.gr

Μουσείου και Στ. Νιάρχου, τηλ. 2265041795

Κυριακή του Πάσχα: Αργία

Κυριακή: 9.00 – 15.30
Δευτέρα: κλειστό
Τρίτη: 9.00 – 15.30
Τετάρτη: 9.00 – 15.30
Πέμπτη: 9.00 – 15.30
Παρασκευή: 9.00 – 15.30
Σάββατο: 9.00 – 15.30

<><><><><><><><><><><><>

Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικής Συλλογής Γαλαξειδίου

www.galaxidimuseum.gr

Μουσείου και Στ. Νιάρχου, τηλ. 2265041558

Κυριακή: 9.00 – 15.30
Δευτέρα: κλειστή
Τρίτη: 9.00 – 15.30
Τετάρτη: 9.00 – 15.30
Πέμπτη: 9.00 – 15.30
Παρασκευή: 9.00 – 15.30
Σάββατο: 9.00 – 15.30