Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ Ιτέας

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ Ιτέας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.10 – 14.45

Καποδιστρίου 89, τηλ. 2265034780