Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Νοέμβριος 2019

Γραμματεία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00 – 14.00
τηλ. 2265041312

Ιατρός

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2019

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2019

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2019

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2019