Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Μηνιαίο Πρόγραμμα
Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Ιούλιος 2019

Γραμματεία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00 – 14.00
(εκτός 12 Ιουλίου 2019)
τηλ. 2265041312

Ιατρός
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019
Τρίτη 2 Ιουλίου 2019
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019
Τρίτη 9 Ιουλίου 2019
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019
Τρίτη 23 Ιουλίου 2019
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019