Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Μάρτιος 2020

Γραμματεία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00 – 14.00
τηλ. 2265041312

Ιατρός

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020
Πέμπτη 5 Μαρτίου

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
Πέμπτη 12 Μαρτίου

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020
Πέμπτη 19 Μαρτίου
Παρασκευή 20 Μαρτίου

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020
Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
Παρασκευή 27 Μαρτίου