Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Μηνιαίο Πρόγραμμα
Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Μάιος 2019

Γραμματεία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00 – 14.00
τηλ. 2265041312

Ιατρός
Παρασκευή 3 Μαΐου 2019
Δευτέρα 6 Μαΐου 2019
Τρίτη 7 Μαΐου 2019
Πέμπτη 9 Μαΐου 2019
Τρίτη 14 Μαΐου 2019
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019
Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
Δευτέρα 20 Μαΐου 2019
Τρίτη 21 Μαΐου 2019
Τετάρτη 22 Μαΐου 2019
Πέμπτη 23 Μαΐου 2019
Δευτέρα 27 Μαΐου 2019
Τρίτη 28 Μαΐου 2019
Τετάρτη 29 Μαΐου 2019
Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019