Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Μηνιαίο Πρόγραμμα
Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Σεπτέμβριος 2019

Γραμματεία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00 – 14.00
τηλ. 2265041312

Ιατρός
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019