Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Μηνιαίο Πρόγραμμα
Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου
Απρίλιος 2019

Γραμματεία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00 – 14.00
(εκτός 25 και 26 Απριλίου 2019
τηλ. 2265041312

Ιατρός
Δευτέρα 1 Απριλίου 2019
Τρίτη 2 Απριλίου 2019
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019
Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Δευτέρα 22 Απριλίου 2019
Τετάρτη 24 Απριλίου 2019