«Πρόληψη της Άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της», ενημερωτική εκδήλωση του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, 23 Μαΐου 2018, 19.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Πρόληψη της Άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της

ενημερωτική εκδήλωση του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, 19.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας