Εκδήλωση του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξειδίου με ζωντανή μουσική και φαγητό, 25 Μαΐου 2018, 21.00, «Μαρίτσα», Πέρα Πάντα Γαλαξειδίου

Εκδήλωση του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξειδίου
με ζωντανή μουσική και φαγητό

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, 21.00
«Μαρίτσα», Πέρα Πάντα Γαλαξειδίου