Εκδρομή του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΝΑΤ Γαλαξειδίου στη Λευκάδα, 2 – 3 Ιουνίου 2018

Εκδρομή του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΝΑΤ Γαλαξειδίου
στη Λευκάδα

Σάββατο 2 – Κυριακή 3 Ιουνίου 2018