Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Επιμορφωτικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Βουνιχώρας «Ο Βλαχοθανάσης», 26 Μαΐου 2018, 20.00, Βουνιχώρα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ» σύμφωνα με το καταστατικό του (άρθρο 8 ) προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 και ώρα 20.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου.
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
· Κλείσιμο των τηρούμενων Βιβλίων του Συλλόγου και Θεώρηση από Τμήμα Υγιεινής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
· Αλλαγή επωνυμίας, σκοπού και τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.
· Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.
Παρακαλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση. Η παρουσία και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες για το Σύλλογο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο