Καλοκαιρινές Διακοπές Μητρόπολης Φωκίδας, 28 Ιουνίου – 2 Σεπτεμβρίου 2018, «Γαλιλαία», Τρίκορφο

Καλοκαιρινές Διακοπές Μητρόπολης Φωκίδας

28 Ιουνίου – 2 Σεπτεμβρίου 2018,
«Γαλιλαία», Τρίκορφο

< πάτησε εδώ για περισσότερες πληροφορίες >