Πανηγύρι στον Αϊ-Γιάννη του Ευπαλίου, 28 Μαΐου 2018 (Αγίου Πνεύματος), 11.00

Πανηγύρι στον Αϊ-Γιάννη του Ευπαλίου

Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 (Αγίου Πνεύματος), 11.00