Σχόλιο του Κωνσταντίνου Χαλιορή για «το δικαίωμα της ψήφου στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό»

Σχόλιο του Κωνσταντίνου Χαλιορή
για «το δικαίωμα της ψήφου στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό»