Παρασκευή στην Αγορά της Άμφισσας: Ψωνίζω και Κερδίζω! (κάθε Παρασκευή, Μάιος – Ιούνιος 2018)

Παρασκευή στην Αγορά της Άμφισσας: Ψωνίζω και Κερδίζω!

κάθε Παρασκευή, Μάιος – Ιούνιος 2018

μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εμπορικών Καταστημάτων Άμφισσας