Αντιπροσωπεία του Δήμου Δωρίδας με επικεφαλής τον Δήμαρχο, θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα συνέλθει στις 16 Μαΐου 2018, για την εξέταση των προβλημάτων από τη δημιουργία της Λίμνης του Μόρνου και την κατασκευή του φράγματος

Αντιπροσωπεία του Δήμου Δωρίδας με επικεφαλής τον Δήμαρχο, θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα συνέλθει στις 16 Μαΐου 2018, για την εξέταση των προβλημάτων από τη δημιουργία της Λίμνης του Μόρνου και την κατασκευή του φράγματος

Δελτίο Τύπου

Αντιπροσωπεία του Δήμου Δωρίδος, με επικεφαλής το Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, που θα συνέλθει στις 16 Μαΐου 2018, γι ατην εξέταση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή της Δωρίδας, από τη δημιουργία της λίμνης του Μόρνου και την κατασκευή του φράγματος.

Το παραπάνω θέμα τέθηκε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την εξέταση και παραδοχή της υπ’ αριθμ. 1086/2017 σχετικής αναφοράς του  Δήμου Δωρίδος,  δεδομένου ότι το αντικείμενό της εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου και η κατασκευή του φράγματος, έχει δημιουργήσει σοβαρές, μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έχει επηρεάσει οικονομικά και κοινωνικά την ζωή των πολιτών της περιοχής. Ανάμεσα στις αρνητικές επιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί, περιλαμβάνονται:

  • Ο περιορισμός των καλλιεργειών, γεωργικών, κτηνοτροφικών κλπ. δραστηριοτήτων
  • Η αύξηση του κόστους ζωής πολιτών και επαγγελματιών
  • Η καταστροφή υποδομών και οδικού δικτύου
  • Η περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής
  • Η κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση του τοπικού πληθυσμού από την αλλαγή χρήσεων γης στην περιοχή γύρω από τη λίμνη
  • Η μη ύπαρξη οικολογικής παροχής κατάντι του φράγματος
  • Η μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ο Δήμος Δωρίδος διεκδικεί την αναγνώριση των αναφερόμενων επιβαρύνσεων στην περιοχή της Δωρίδας και δίκαιες λύσεις,  με γνώμονα το Δημότη και το Περιβάλλον.