«Μουσεία και (δια)δίκτυα – Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό», ομιλία της Ελένης Μπενέκη, 19 Μαΐου 2018, 20.00, Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου

Μουσεία και (δια)δίκτυα
Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό

ομιλία της Ελένης Μπενέκη
προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Σάββατο 19 Μαΐου 2018, 20.00
Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου