Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας σχετικά με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας
σχετικά με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

www.gnamfissas.gr

Ανακοίνωση

 Άμφισσα, 8 Μαΐου 2018

Σχετικά με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

Εξοπλισμός μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σε συνέχεια σειράς ενεργειών και αιτημάτων από το Νοσοκομείο και εγκρίσεων από τις προϊστάμενες αρχές, 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και Υπουργείο Υγείας,  η διαδικασία έχει ως εξής:

Έγκριση σκοπιμότητας από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας  για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.

Οι διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί και ο εξοπλισμός αφορά:

  • Αξονικός Τομογράφος 16 τομών
  • Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο
  • Μόνιτορ Εντατικής Παρακολούθησης
  • Χειρουργική Διαθερμία
  • Ταχυκλίβανος Αυτόκαυστος

Εκ της Διοίκησης
του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας