Δράσεις του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας στα σχολεία της Φωκίδας (Μάϊος 2018, Άμφισσα – Γαλαξείδι – Ιτέα)

Δράσεις του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας στα σχολεία της Φωκίδας
(Μάϊος 2018, Άμφισσα – Γαλαξείδι – Ιτέα)

www.gnamfissas.gr

Δελτίο Τύπου 

Η Επιστημονική Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, στο πλαίσιο υλοποίησης προληπτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τον μαθητικό πληθυσμό, θα πραγματοποιήσει τον Μάιο 2018 δράσεις εφαρμογής στον τομέα της πρόληψης, σε σχολικές μονάδες του νομού Φωκίδας.

Οι παρεμβάσεις έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη των εξαρτήσεων, την αγωγή στοματικής υγείας, την ενημέρωση για τα μικρόβια και τη διαχείριση των συναισθημάτων.

Οι δράσεις ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν σε Δημοτικά Σχολεία της Άμφισσας καθώς και σε Γυμνάσια της Ιτέας και του Γαλαξιδίου σε συνέχεια των προγραμμάτων του Νοσοκομείου με στόχο την ενημέρωση και πρόληψη των πολιτών.

Εκ της Διοίκησης του
Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας