Αιμοληψίες στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας: από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 – 13.00

Αιμοληψίες στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 – 13.00

τηλ. 2265029605 και 2265350132