Αιμοληψίες στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας: από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 – 13.30

Αιμοληψίες στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 – 13.30

τηλ. 2265029605 και 2265350132