Εικόνες από ένα ταξίδι (Άμφισσα, μεταξύ 1890 – 1935)

Εικόνες από ένα ταξίδι

Φωτογραφίες του William J. Woodhouse, από την επίσκεψή του στην Άμφισσα, μεταξύ 1890 – 1935. Το απογυμνωμένο Κάστρο, τα τείχη της παλαιάς πόλης στον Αϊ Γιάννη, τα λίγα σπίτια, ο νεαρός ελαιώνας. Το ίδιο πάντα τοπίο.

< πάτησε εδώ για να δείς όλες τις φωτογραφίες >