Καλό μήνα από την Άμφισσα (φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά)

Καλό μήνα από την Άμφισσα!

φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά

432