Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αθανασίου Διάκου, 14 Μαΐου 2018, 9.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας Αθανασίου Διάκου

Θέμα: Πρόταση για επέκταση νεκροταφείου

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, 9.00
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Αθανασίου Διάκου

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >