Εκδρομή του Πολιτιστικού Ομίλου Γυναικών Καστριώτισσας από Αθήνα σε Καστριώτισσα – Χρισσό – Γαλαξείδι – Αράχωβα, 16 – 17 Ιουνίου 2018

Εκδρομή του Πολιτιστικού Ομίλου Γυναικών Καστριώτισσας
από Αθήνα σε Καστριώτισσα – Χρισσό – Γαλαξείδι – Αράχωβα

Σάββατο 16 – Κυριακή 17 Ιουνίου 2018