Πωλούνται μοτοποδήλατα Honda και Garelli (Άμφισσα)

Πωλούνται μοτοποδήλατα (Άμφισσα)…

* Honda: 1000 ευρώ

* Garelli και τα δύο μαζί: 1000 ευρώ

* Honta + δύο Garelli: 1500 ευρώ

Πληροφορίες: τηλ. 6977276929

Εγγραφή Αγγελίας: 8.5.2018