Παζάρι Άμφισσας, 30 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2016

Παζάρι Άμφισσας 

30 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2016

στον χώρο από τον κόμβο οδού Θ. Μαυραειδή (απέναντι από το Λύκειο Άμφισσας)
με λεωφόρο Κ. Καραμανλή μέχρι τον κόμβο εισόδου από Λαμία Β.Α. της πόλης

560