Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Ιούλιος 2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7
ΤΡΙΤΗ 2/7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/7
ΤΡΙΤΗ 9/7
ΠΕΜΠΤΗ 18/7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/7
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/7
ΤΡΙΤΗ 23/7
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/7
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/7
ΤΡΙΤΗ 30/7

Πρωϊνές ώρες 9.30 – 12.30
τηλ. 2266031216