Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Σεπτέμβριος 2019

τηλ. 2266031216
πρωινές ώρες 9.30 – 12.30

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019