Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μάιος 2021

τηλ. 2266031216
9.30 – 13.00

ΠΕΜΠΤΗ 13/5
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 14/5

ΔΕΥΤΈΡΑ 17/5
ΤΡΙΤΗ 18/5

ΤΡΙΤΗ 25/5
ΤΕΤΆΡΤΗ 26/5