Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μάιος 2019

ΠΕΜΠΤΗ 2/5 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/5 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΤΡΙΤΗ 21/5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28/5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/5 ΚΡΟΝΤΗΡΑ

Πρωϊνές ώρες 9.30 – 12.30
τηλ. 2266031216