Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Οκτώβριος 2020

τηλ. 2266031216
πρωινές ώρες 9.30 – 13.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10
ΠΕΜΠΤΗ 8/10

ΤΡΙΤΗ 13/10
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10
ΠΕΜΠΤΗ 15/10

ΤΡΙΤΗ 20/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10

ΤΡΙΤΗ 27/10
ΠΕΜΠΤΗ 29/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10