Μπιτς Πάρτι με τους ντι τζέι Di Baba και MicAnel, 3 Ιουλίου 2016, από 16.00, «Ocean Drive», Γαλαξείδι

Μπιτς Πάρτι με τους ντι τζέι Di Baba και MicAnel 

3 Ιουλίου 2016, Κυριακή, από 16.00
«Ocean Drive», Γαλαξείδι

445