Παρουσίαση του βιβλίου «Ο μικρός Ραφτάκος και το καλό Ξωτικό» του Ανδρέα Κοντοδημόπουλου, 3 Μαΐου 2018, 20.30, «Το Καφφενείο», Γαλαξείδι

Παρουσίαση του βιβλίου
«Ο μικρός Ραφτάκος και το καλό Ξωτικό»
του Ανδρέα Κοντοδημόπουλου

Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, 20.30
«Το Καφφενείο», Ακτή Οιάνθης 55, Γαλαξείδι