ΕΛΤΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδρομικού Πρακτορείου Γ1’ Τάξης στην Κίρρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λειτουργία
Περιφερειακού Ταχυδρομικού Πρακτορείου Γ1’ Τάξης στην Κίρρα

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι επιτηδευµατίες-επαγγελµατίες να υποβάλουν σχετική αίτηση, το
αργότερο µέχρι τις 4.5.2018.

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >