Οδική εκδρομή των «Φίλων της Κίρρας» στις Δαλματικές Ακτές και τις Λίμνες Πλίτβιτσε, 30 Ιουλίου – 5 Αυγούστου 2018

Οδική εκδρομή των «Φίλων της Κίρρας»
στις Δαλματικές Ακτές και τις Λίμνες Πλίτβιτσε

30 Ιουλίου – 5 Αυγούστου 2018