Εκδήλωση του Δήμου Δελφών στο «Σπήλαιο Εθνικής Ανίστασης» (Σπηλιά της Στρώμης), 3 Ιουλίου 2016, πρωί – μεσημέρι, Κρύα Βρύση Στρώμης

Εκδήλωση του Δήμου Δελφών
στο «Σπήλαιο Εθνικής Ανίστασης»
(Σπηλιά της Στρώμης)

3 Ιουλίου 2016, Κυριακή, πρωί – μεσημέρι
Κρύα Βρύση Στρώμης

451a

451b

451c

451d