«Ο Αίαντας ο Λοκρός και ο Πρίγκηπας ο Φαλακρός», παράσταση της Θεατρικής Ομάδας «ΟΝ.ΤΑ.» του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, 28 Απριλίου 2018, 20.30, «Παρθεναγωγείο» Γαλαξειδίου

Ο Αίαντας ο Λοκρός και ο Πρίγκηπας ο Φαλακρός

παράσταση της Θεατρικής Ομάδας «ΟΝ.ΤΑ.»
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου

Σάββατο 28 Απριλίου 2018, 20.30
«Παρθεναγωγείο» Γαλαξειδίου