Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 27 και 28 Απριλίου 2018

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311