Ο Θανάση Κατσουλιέρης σε ελληνικά τραγούδια του ’90, 1 Ιουλίου 2016, 22.00, «La Mer Beach Bar», Ξενοδοχείο «Trokadero», Ιτέα

Ο Θανάση Κατσουλιέρης σε ελληνικά τραγούδια του ’90

1 Ιουλίου 2016, Παρασκευή, 22.00
«La Mer Beach Bar», Ξενοδοχείο «Trokadero», Ιτέα

467