Το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας συμμετέχει στην πανελλήνια εθελοντική δράση «Let’s do it Greece», 26 και 27 Απριλίου 2018

Το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας συμμετέχει
στην πανελλήνια εθελοντική δράση «Let’s do it Greece»

Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Απριλίου 2018