Φωτογραφίες από το Πάρτι του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας (του Τάσου Παπαδόπουλου, 29 Ιουνίου 2016)

Φωτογραφίες από το Πάρτι
του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας

του Τάσου Παπαδόπουλου, 29 Ιουνίου 2016