Ελληνική βραδιά, 30 Ιουνίου 2016, 22.30, «Thanos Bar», Μαραθιάς

Ελληνική βραδιά

4 ευρώ το απλό ποτό

30 Ιουνίου 2016, Πέμπτη, 22.30
«Thanos Bar», Μαραθιάς

www.thanosbar.gr

457