Το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ιτέας συμμετέχει στην πανελλήνια εθελοντική δράση «Let’s do it Greece», 29 Απριλίου 2018, 9.30, Παραλίες Αγκάλης, Ιτέα

Το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ιτέας
συμμετέχει στην πανελλήνια εθελοντική δράση «Let’s do it Greece»

Κυριακή 29 Απριλίου 2018, 9.30
Παραλίες Αγκάλης, Ιτέα