«Φλόγα του Ησαΐα», 1ος Ημιορεινός Αγώνας Δρόμου, 15 Απριλίου 2018, αφετηρία: 10.00, από Πλατεία Δεσφίνας

Φλόγα του Ησαΐα

1ος Ημιορεινός Αγώνας Δρόμου 

Κυριακή 15 Απριλίου 2018
αφετηρία: 10.00, από Πλατεία Δεσφίνας