Εθελοντική εργασία για τη διάνοιξη του μονοπατιού Καλλιθέα – Άγιος Σπυρίδωνας, 10 Απριλίου 2016

Εθελοντική εργασία για τη διάνοιξη
του μονοπατιού Καλλιθέα – Άγιος Σπυρίδωνας

10 Απριλίου 2016, Κυριακή
συνάντηση: 8 το πρωί, Γέφυρα Αγίου Σπυρίδωνα

(Δημοτική Ενότητα Τολοφώνας – Δήμος Δωρίδας)

990