Έκθεση ιστορικών κειμηλίων περιόδου 1700 – 1850, 10 – 17 Απριλίου 2018, 10.00 – 13.30 και 18.00 – 21.30, Οικία Πανουργιά, Άμφισσα

Έκθεση ιστορικών κειμηλίων περιόδου 1700 – 1850

10 – 17 Απριλίου 2018, 10.00 – 13.30 και 18.00 – 21.30
Οικία Πανουργιά, Άμφισσα