«Κήρυγμα Ευαγγελίου» στην Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Λευκαδιτίου, κάθε Κυριακή – Τετάρτη – Παρασκευή

«Κήρυγμα Ευαγγελίου» 
στην Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Λευκαδιτίου

κάθε Κυριακή, 10.30 – 12.00 και 19.00 – 20.00
κάθε Τετάρτη, 19.00 – 20.00, κάθε Παρασκευή 19.00 – 20.00
Κεντρική Οδός Λευκαδιτίου