«Κήρυγμα Ευαγγελίου» στην Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ιτέας, κάθε Κυριακή, 11.00 – 12.00 και κάθε Τετάρτη, 19.00 – 20.00

«Κήρυγμα Ευαγγελίου» 
στην Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ιτέας

κάθε Κυριακή, 11.00 – 12.00 και κάθε Τετάρτη, 19.00 – 20.00
Άστιγγος και Παπαλεξανδρή, Ιτέα, τηλ. 2265029007