Ευχές για το Πάσχα από τη δημοτική κίνηση Δήμου Δελφών «Πολίτες στο Προσκήνιο»

Ευχές για το Πάσχα
από τη δημοτική κίνηση Δήμου Δελφών «Πολίτες στο Προσκήνιο»