Εκδήλωση για την Επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βουνιχώρας (10 Απριλίου 1943), 9 Απριλίου 2018, 18.00, Βουνιχώρα

 Εκδήλωση για την Επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βουνιχώρας
(10 Απριλίου 1943)

Δευτέρα 9 Απριλίου 2018, 18.00, Βουνιχώρα