Κύκλος Εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων (10 Απριλίου 1821), 12 – 15 Απριλίου 2018, Άμφισσα

Κύκλος Εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων
(10 Απριλίου 1821)

Πέμπτη 12 – Κυριακή 15 Απριλίου 2018, Άμφισσα