Καταστατική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά, 4 Απριλίου 2018, 18.30, Οίκημα Γκανιάτσου, Μαραθιάς

Καταστατική Γενική Συνέλευση
του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, 18.30
Οίκημα Γκανιάτσου, Μαραθιάς