Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αθανασίου Διάκου, 5 Απριλίου 2018, 13.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας Αθανασίου Διάκου

Πέμπτη 5 Απριλίου 2018, 13.00
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Αθανασίου Διάκου

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα >