«Από την Κουκουβίστα (Καλοσκοπή) Παρνασσίδας, μετανάστες στην Αμερική (1904 – 1921)»

Από την Κουκουβίστα (Καλοσκοπή) Παρνασσίδας, μετανάστες στην Αμερική (1904 – 1921)

< πάτησε εδώ για να διαβάσεις το σχετικό άρθρο >

Παπαντρέας Μώρης