Πασχαλινό Παζάρι του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά, 2 – 7 Απριλίου 2018

Πασχαλινό Παζάρι 
του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά

Δευτέρα 2 – Σάββατο 7 Απριλίου 2018